• Skriv ut

Teckenspråkfilmer

1. Patientguiden 2013

2. Hitta rätt i vården
      - Egenvård
      - Om ditt barn blir sjukt

3. Tandvård

4. Om du mår psykiskt dåligt

5. E-tjänster på 1177.se

6. Rättigheter i vården
      - Mötet med vården
      - Du har rätt till vård i rimlig tid
      - Välj vårdcentral
      - Möjlighet att välja läkare eller sjukhus
      - Vård utanför Kronobergs län
      - Du kan få en andra läkarbedömning
      - Remiss

7. Din patientjournal och dina personuppgifter

8. Tystnadsplikt

9. Stöd och hjälpmedel

10. För personer från andra länder

11. Om du inte är nöjd med vården

12. Donationer

13. Vad får du betala

14. Sjukresor 

Innehållsansvarig: Clara Enqvist
Uppdaterad av: Clara Enqvist 2013-07-02 10:38