• Skriv ut

Sakkunniga

Alkohol- och drogfrågor
Navet, Växjö 0470-59 22 90
Navet, Ljungby 0372-800 67

Arbetsmiljö
Märit Johansson, personalstrateg 0470-58 65 14

Arbetsrätt, förhandling
Christina Wennberg, förhandlingschef 0470-58 86 01

Arkiv/Diarie
Stina Lundberg, diariet-ansvarig, 0470-58 85 45

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda
-

Befolkningsstatistik
-

Brandskydd
Stefan Röman, brandskyddscontroller, 0470-58 67 36

Budget
Christina Utterström, budgetchef, 0470-58 97 41

Ekonomi
Jens Karlsson, ekonomidirektör, 0470-58 84 56

Fastighetsförvaltning
Conny Axelsson, fastighetschef, 0470-58 93 16 

Folkhälsa
Eva Pettersson Lindberg, folkhälsochef, 0470-58 63 95

Folktandvården
Annika Kahlmeter, centrumchef tandvårdscentrum, 0470-58 89 32

Forskning och utveckling
Katarina Hedin, verksamhetschef FoU Kronoberg, 0470-58 63 38

Frikort 
Kundsupport ekonomi, 0470-58 96 50
Annika Elmgren, avdelningschef, 0470-58 63 79

Företagshälsovård
Previa, 0470-72 67 00
Hälsovårdscentralen Ljungby, 0372-883 00

Handikappfrågor
Ingrid Sivermo, processledare, 0470-58 67 19

Högkostnadsskydd
Kundsupport ekonomi, 0470-58 96 50
Annika Elmgren, avdelningschef, 0470-58 63 79

Informationssäkerhet
Ann-Katrin Axelsson, informationssäkerhetssamordnare, 0470-58 96 45

IT
Jan Cserpes, IT-direktör, 0470-58 85 87

IT-support
Ulrik Wahlström, drift- och supportchef, 0470- 58 89 66

Jämställdhet
Ingrid Sivermo, processledare, 0470-58 67 19  

Kommunikation
Maria Granath, kommunikationsdirektör, 0470-58 86 38

Krisberedskap
Agneta Carlsson, beredskapsstrateg, 0470-58 85 37

Kompetensutveckling
Carl Krekola, HR-strateg, 0470-58 65 25

Läkemedelskommittén
Stephan Quittenbaum, ordförande, 0470-58 81 13

Massmediekontakter
Stefan Ahlrik, pressekreterare, 0470-58 96 70

Medicinska kommittén
Katarina Hedin, ordförande, 0470-58 63 38 

Miljö
Helen Penttilä, miljöchef 0470-58 93 06

Patientavgifter
Kundsupport ekonomi, 0470-58 96 50
Annika Elmgren, avdelningschef, 0470-58 63 79

Patientens rättigheter
Patientnämndens sekreterare, 0470-58 89 71, 0470-58 89 72

Pensioner
Hillevi Alfsdotter , pensionshandläggare, 0470-58 85 17

Personalfrågor (övergripande)
Marianne Johansson-Hellström, HR-direktör, 0470-58 85 95

Personalstatistik
Carl Krekola, HR-strateg, 0470-58 65 25

Personuppgiftsombud
Ann-Katrin Axelsson, informationssäkerhetssamordnare, 0470-58 96 45

Privata vårdgivare, vårdval
Martin Myrskog, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, 0470-58 70 02

Sjukresor (regler)
Ingrid Löndahl, planeringssekreterare, 0470-58 85 32

Statistik, ekonomi
Christina Utterström, budgetchef, 0470-58 97 41

Synpunkter på vården
Patientnämndens sekreterare, 0470-58 89 71, 0470-58 89 72

Telefoni
Mats Strömberg, IT-utvecklare telefoni, 0470-58 67 12

Tobaksfrågor
Ingrid Edvardsson, folkhälsoutvecklare, 0470-58 85 31

Uppdragsutbildning
Kerstin Björck, utbildningschef, 0470-58 66 92

Upphandling
Ger-Olof Karlsson, tf upphandlingschef, 0470-58 62 99

Webben
Johanna Mysjö, webbsamordnare, 0470-58 70 03

Vård av personer från andra länder
Jessika Andersen, hälso- och sjukvårdsstrateg, 0470-58 76 85

Vårdstatistik
-

Väntetider
-

Vård- och behandlingsgaranti
Kerstin Bengtsson, planeringssekreterare, 0470-58 70 61  

Innehållsansvarig: Johanna Mysjö
Uppdaterad av: Johanna Mysjö 2014-04-07 08:26