• Skriv ut

Olycksfallsbulletiner

För att minska risken att felaktig information sprids i samband med en olyckshändelse, eftersträvar Landstinget Kronoberg en god och snabb hantering av olycksfallsbulletiner. Pågrund av hög belastning eller andra faktorer kan det ibland dröja innan en bulletin finns tillgänglig.

I enstaka fall kan det hända att vi inte lämnar någon information, det kan handla om att patienten har skyddad identitet, att patienten eller dess anhöriga har bett oss att inte lämna några uppgifter till media eller att annan myndighet har bett om sekretess. I vissa lägen lämnar vi inte heller någon information om vart en patient finns eller vart eventuellt patient är förd, för vidare vård.

För att underlätta kontakten med dig och säkerställa att du får korrekt information är det bra om du tänker på följande:

 • Att du har så många uppgifter som möjligt för att kunna precisera, vilken händelse som du vill ha information om. Till exempel larmtid, typ av olycka (trafik, arbetsplats brand), plats för olyckan, kön och ålder på de skadade.
 • Ring 0470 -  58 80 00 (gäller hela länet), tala om var du ringer i från och vad du heter och fråga efter olycksfallsbulletin.
 • Om det inte finns någon olycksfallsbulletin, begär en sådan - vänta och återkom efter en timme.
 • Skulle du trots upprepade försök inte få någon bulletin be växeln koppla dig till någon av landstingets presskontakter.
 • Vid större, allvarliga händelser kommer landstinget att rapportera om händelsen på www.ltkronoberg.se.

Vilka patientuppgifter får media ta del av?

 • Kön
 • Ungefärlig ålder
 • Skadegrad; lindrigt, allvarligt, livshotande eller avliden (lämnas enbart ut om anhöriga är underrättade).
 • Vårdnivå; patienten har gått hem, är inlagd, opererad eller överflyttad till avdelning eller annat sjukhus.

Vilka patientuppgifter får media inte ta del av?

 • Typ av skada
 • Namn
 • Personnummer
 • Hemort eller bostadsadress
 • Andra uppgifter som tydligt identifierar en patient
 • Undantag ges om patienten gett media en skriftlig fullmakt. I dessa fall ska kontakt tas med landstingets pressekretare.
Innehållsansvarig: Stefan Ahlrik
Uppdaterad av: Stefan Ahlrik 2014-04-22 16:57