Lex Maria-anmälningar

Eftersom anmälan och beslut i Lex Maria-ärenden är offentliga (med undantag för uppgifter om patienter) skickar vi i landstinget Kronoberg ut pressmeddelande i samband med att ett ärende anmäls till Socialstyrelsen.

Det är chefläkaren inom respektive enhet som står för informationen och pressmeddelandet består av en kortfattad beskrivning av ärendet och kommentar av chefläkaren.

Se förteckning över chefläkare i Landstinget Kronoberg

Syftet med Lex Maria är att uppmärksamma oväntade situationer där patienter har kommit till skada eller riskerat att komma till skada. Genom att rapportera händelser kan sjukvården förebygga att liknande händelser sker igen.

Sedan den 1 februari 2006 ska även självmord anmälas till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Det handlar då om självmord som skett i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter kontakt med vården. Av hänsyn till anhöriga har chefläkarna i Landstinget Kronoberg beslutat att inte skicka ut pressmeddelande när en anmälan om självmord görs till Socialstyrelsen.

I listan nedan presenteras aktuella Lex Maria-anmälningar.

När det inte finns några aktuella anmälningar syns ingen lista. För att hitta äldre anmälningar gå till nyhetsarkivet och välj "Lex Maria" i rullisten "Typ".