• Skriv ut

Arkiv och diarium

I vårt arkiv och diarium finner du handlingar, protokoll och beslut från Landstinget Kronoberg sedan tillkomsten år 1863.

Landstingsarkivet

Landstingsarkivet bevarar och förvarar handlingar som inkommit eller producerats inom landstingets verksamheter. Handlingarna ska enligt lag hållas ordnade och vårdas för att tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipning och förvaltning samt för forskningens behov.

I vårt arkiv kan du finna administrativa och medicinska handlingar från landstingets verksamheter.

Läs mer om landstingsarkivet

Diarium

Som myndighet är landstinget skyldig att föra register över allmänna handlingar som finns inom myndigheten. Detta register kallas vanligvis diarium och är en förteckning över de ärenden och handlingar som myndigheten hanterar. I landstingets diarium bevaras både offentliga och sekretessbelagda handlingar med undantag för de handlingar som hålls ordnade på andra sätt.

Läs mer om landstingets diarium
Innehållsansvarig: Anders Pettersson
Uppdaterad av: Stina Solin 2014-05-09 08:58

Kontakt