• Skriv ut

Om landstinget

Det här är Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg ansvarar för hälso- och sjukvården i Kronobergs län. Vårt mål är att vara ett kvalitetsstyrt landsting. I 2013 års Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet placerar sig Kronoberg näst högst upp bland Sveriges landsting och regioner, sett till samtliga indikatorer.

 • Kronoberg har 185 887 invånare, vilket är knappt två procent av Sveriges befolkning.
 • Länet består av åtta kommuner: Växjö, Ljungby, Älmhult, Tingsryd, Uppvidinge, Lessebo, Markaryd och Alvesta.
 • Landstinget Kronoberg omsätter nästan 5 000 miljoner kronor på ett år. Skatten är den största intäkten. Hälso- och sjukvården är den största kostnaden.

Organisation

 • Landstinget Kronoberg styrs av landstingsfullmäktige som består av folkvalda politiker. Sedan valet 2010 leds landstinget av en borgerlig allians med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet.
 • Verksamheten är organiserad i nio centrum och landstingets kansli.
 • Landstingsdirektören är den högsta tjänstemannen. Han heter Martin Myrskog.

Medarbetare

 • 5 500 medarbetare
 • Cirka 50 olika yrkeskategorier
 • 46 år i medelålder
 • 78 procent av medarbetarna är kvinnor
 • Den största yrkesgruppen är sjuk­sköterskor

Vård och tandvård

 • 32 vårdcentraler, varav 11 privatdrivna
 • 2 sjukhus (Växjö och Ljungby) och 2 akutmottagningar
 • 17 folktandvårdskliniker och 9 kliniker inom specialisttandvården
 • Rättspsykiatrisk regionklinik
 • Vuxen-, samt barn- och ungdomspsykiatri

En genomsnittlig dag

 • Föds 6 stycken nya kronobergare
 • Tar Sjukvårdsrådgivningen 1177 emot 268 telefonsamtal
 • Besöker 2 268 personer vårdcentralerna, varav 965 träffar läkare
 • Serverar kost och restauranger 2690 portioner vid våra sjukhus
 • Besöker 30 personer läkare inom psykiatrin
 • Undersöks 244 kronobergare hos Folktandvården
 • Utförs 293 röntgenundersökningar
 • Opereras 32 personer i sluten vård
 • Genomförs 57 ambulansuppdrag, varav 23 är akuta utryckningar till personer med livshotande sjukdom.
 • Tar länets vårdcentraler emot 1 858 telefonsamtal
 • Förbrukar vi 12,5 miljoner kronor

Vision:
Ett gott liv i ett livskraftigt län

Mål:
Att vara ett kvalitetsstyrt landsting

Mission:
Hälsofrämjande förhållningssätt

Värdegrund:
Respekt för människan


Uppdaterad av: Johanna Mysjö 2014-06-04 14:32