• Skriv ut

Ljungby lasarett

Vi är ett länsdelslasarett med bredd inom såväl medicin, kirurgi som psykiatri. Det finns två medicinavdelningar, två kirurgavdelningar, en psykiatrisk avdelning och en rehabiliteringsavdelning. Vi har akutverksamhet inom medicin och kirurgi med jourlinjer dygnet runt. Inom psykiatrin är akutmottagningen öppen dagtid.

Kirurgkliniken

På kirurgkliniken handläggs ett brett spektrum av patienter. Vi är en samlad klinik med allmänkirurgi, urologi, ortopedi och gynekologi under samma tak.

Vi tror att frihet under ansvar är nyckeln till god utbildning. Du får således arbeta självständigt med en handledare knuten till dig för hjälp och diskussion. Det är alltid nära till kollegor att rådfråga och klimatet på kliniken är mycket positivt till utbildningsläkare.

Vår önskan är att du på kirurgkliniken ska få möjlighet att arbeta som doktor och successivt komma in i arbetet

Olle Wihlborg, t.f. verksamhetschef

Lena Myrskog, studierektor

Har du frågor får du gärna kontakta oss!

Kontaktpersoner

Medicinkliniken

Medicinkliniken i Ljungby har en mycket bred invärtesmedicinsk verksamhet. Kliniken har 43 vårdplatser inklusive 3 HIA-platser, fördelade på två avdelningar.
Därutöver finns en väl utbyggd medicinsk dagsjukvård samt medicinmottagning inklusive fysiologiskt laboratorium.

Hudmottagning finns lokaliserad på medicinmottagningen där även infektions- och yrkesmedicinska konsulter har regelbunden mottagning. Kliniken har också en dialysavdelning som utför cirka 3 000 dialyser årligen samt en rehabiliteringsavdelning med 12 slutenvårdplatser och rehabdagsjukvård.

Medicinkliniken har drygt 200 anställda varav 13 överläkare inom i stort samtliga subspecialiteter. Därutöver finns ett varierande antal ST-läkare, både egna och från primärvården, samt AT-läkare.

Som utbildningsläkare har Du en egen handledare som stöder Dig i Ditt arbete och varje vecka finns avsatt handledartid. En gång per vecka finns planerad AT-undervisning för alla AT-läkare. Därutöver har kliniken schemalagd fortbildning som alla utbildningsläkare deltar i.

Alla utbildningsläkare får möjlighet till tjänstgöring på samtliga enheter. Nattjour ingår, för AT-läkare i begränsad omfattning alltid tillsammans med specialist.

Agneta Andersson, verksamhetschef

Har du frågor får du gärna kontakta oss!

Kontaktpersoner
Innehållsansvarig: Malin Persson
Uppdaterad av: Malin Persson 2008-04-11 15:35