• Skriv ut

Centrallasarettet Växjö

Länkar till mottagningar, vårdavdelningar och kliniker på Centrallasarettet Växjö.

Avdelningar

 • Akutgeriatrisk avdelning 13 
 • Akutvårdsavdelningen 
 • Barn- och ungdomsavdelning 11 
 • Dagvård barn 
 • BB/förlossning
 • Gynavdelning 8
 • Infektionsavdelning 17 
 • Intensivvårdsavdelning (IVA) 
 • Kirurg- och ortopedavdelning 33  
 • Kirurg-, ÖNH- och ögonavdelning 34
 • Klinisk patologi och cytologi 
 • Medicinavdelning 1 HIA 
 • Medicinavdelning 3 
 • Medicinavdelning 4
 • Medicinavdelning 5/Infektion 
 • Neonatalavdelning 10 
 • Onkologavdelning 40 
 • Ortopedavdelning 19 
 • Patienthotellet 
 • Röntgenavdelningen Växjö
 •  

  Mottagningar

 • Akutmottagningar
 • Arbetsterapimottagningen
 • Audionommottagningen 
 • AVK-mottagningen  
 • Barn- och ungdomsmottagningen  
 • Barnmorskemottagningen 
 • Blodgivning
 • Dagkirurgisk mottagning  
 • Dietistmottagning 
 • Gynekologmottagning   
 • Hudmottagningen  
 • Infektionsmottagningen  
 • Kirurgmottagning
 • Kuratorsmottagning
 • Medicinmottagningar
 • Onkologmottagning
 • Ortopedmottagningen 
 • Pacemakermottagning 
 • SESAM-mottagning  
 • Sjukgymnastiken 
 • Smärtmottagningen    
 • STI-mottagningen 
 • Ungdomsmottagningen  
 • Ögonmottagningen
 • Öron-näsa-halsmottagningen
 •  

  Kliniker/motsvarande

 • Akutgeriatriska kliniken 
 • Akutkliniken 
 • Anestesikliniken 
 • Barn- och ungdomshabiliteringen
 • Barn- och ungdomskliniken
 • Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 
 • Bild- och funktionsdiagnostik 
 • Infektionskliniken
 • Kirurgkliniken
 • Kliniskt kemiska laboratoriet 
 • Klinisk mikrobiologi 
 • Kvinnokliniken 
 • Lasarettsrehab
 • Medicinkliniken Växjö 
 • Medicinsk fysik och teknik
 • Onkologkliniken 
 • Ortopedkliniken 
 • Klinisk patologi och cytologi 
 • Resursenheten
 • Sekreterarenheten Växjö 
 • Sjukhustandvården
 • Smittskyddsenheten
 • Transfusionsmedicin
 • Vårdenhet kirurgicentrum
 • Vårdhygien 
 • Ögonkliniken 
 • Öron-, näsa- hals- och hudkliniken 
 • Innehållsansvarig: May Olsson
  Uppdaterad av: May Olsson 2014-05-26 14:28

  Centrallasarettet Växjö

  Besöksadress
  Strandvägen 8
  351 85 Växjö
  0470 58 80 00 växel
  0470 58 70 50 fax

  Karta över centrallasarettet

  Karta med fastighetsbeteckning