• Skriv ut

PDSA-hjulet

PDSA-hjulet är ett verktyg för förbättring och förändring. Bokstäverna står för:

Plan
Planera ett test: vad vill du göra, vem ska göra det, var och när.

Do
Sjösätt planen och samla information om vad som har fungerat bra och mindre bra.

Study
Samla ihop dina teammedlemmar så snart som möjligt efter testet och analysera utfallet, det vill säga: vad fungerade, vad fungerade inte, vad behöver vi anpassa, utveckla eller lägga åt sidan?

Act
Använd de nya kunskaperna för att planera nästa test.

PDSA-hjulet; plan, do, study and act.


Börja i det lilla – fokusera på en patientgrupp, några medarbetare, en mottagning eller en avdelning. Även om vi ska införa något som har fungerat väl i ett annat sammanhang, är det viktigt att göra ett småskaligt försök. Det ger möjlighet att anpassa förändringen till just den process vi vill förbättra.

Genom att göra flera varv i PDSA-hjulet så lägger du det ena försöket efter det andra i en lång rad. Samtidigt förbättras din verksamhet kontinuerligt.

Innehållsansvarig: Birgitta Rydström
Uppdaterad av: Birgitta Rydström 2014-02-11 11:58

Mer information