• Skriv ut

Barnavårdscentral

På BVC Centrum månar vi om barnet och hans/hennes familj!

Vi är utbildade distriktssköterskor med många års erfarenhet av barnhälsovården.

Rådgivning och tidsbokning

Ring vår röstbrevlåda så ringer vi tillbaka under dagen.
Anne Hultin och Susanne Dahlström  tel 0470-58 95 03


Nya lokaler

BVC Centrum har nya fräscha lokaler i hörnet Liedbergsgatan -
Norra Esplanaden . Vi har egen ingång.  

 


Föräldrakafé 

Välkomna på föräldrakafé på BVC centrum 13:30-15:00.

Nästa föräldracafé måndagen 15/12 :Julavslutning med Camilla från Biblioteket.

Vi har föräldracafé utvalda måndagar kl 13.30 - 15.00.
Hit är du välkommen för att träffa andra och utbyta erfarenheter över livet som förälder. Eller kanske bara småprata och lära känna varandra över en kopp kaffe. BVC-sköterskan finns tillhands för den som vill fråga något.  

Fika till självkostnadspris. Ingen föranmälan – kom när du vill.

Föräldrar, bebisar och syskon är välkomna!

Kommande träffar:

15/12 Julavslutning med Camilla.

26/1 Tema: Egenvård.  Apoteket på Storgatan (statliga) kommer och visar produkter.

9/2 Camilla från Biblioteket.
 


På BVC erbjuder vi bland annat:

  • regelbundna kontroller av ditt barns utveckling och tillväxt
  • vaccinationer enligt socialstyrelsens vaccinationsprogram
  • samtal och rådgivning
  • föräldragrupper
  • Spädbarnsmassage
  • Föräldracafe

Vårt program innefattar följande:

Ålder Besök hos Innefattar bl. a. Vaccinationer
1-2 v BVC-sköterska Hembesök  
4-6 v Distriktsläkare Hälsoundersökning  
3 mån BVC-sköterska Rådgivning Infanrix hexa + Prevenar
5 - 6 mån Distriktsläkare Utvecklingsbedömning Infanrix hexa + Prevenar
10 mån BVC-sköterska Utvecklingsbedömning  
12 mån Distriktsläkare Utvecklingsbedömning Infanrix hexa + Prevenar
18 mån Distriktsläkare Utvecklingsbedömning MMR-II
2½ - 3 år BVC-sköterska Tal, social mognad  
4 år BVC-sköterska Tal, syn, utvecklingsbedömning  
5 - 6 år Distriktsläkare Hälsoundersökning Tetravac

Förklaringar av vaccinationer

Infanrix hexa  innehåller vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, hemofilus, polio och hepatit B.

Prevenar

innehåller vaccin emot pneumokock

MMR-II Innehåller vaccin mot mässling, röda hund och påssjuka.
Prevenar - vaccin mot pneumokockinfektion.

Tetravac

Innehåller vaccin emot difteri, stelkramp, kikhosta och polio

Läs mer om vaccinationer för barn

Distriktssköterskan på  barnavårdscentralen ansvarar också för hälsovården inom områdets kommunala barnomsorg.


Spädbarnsmassage

Ni som är nyblivna föräldrar erbjuds att lära er spädbarnsmassage. Nya kurser startas kontinuerligt.

Det finns många goda skäl till att delta i en kurs i spädbarnsmassage! Den viktigaste effekten av spädbarnsmassage är att den bidrar till att fördjupa kontakten med ditt barn.

Huden är kroppens största sinnesorgan och genom dina händer förmedlar du kärlek, omsorg och trygghet. Den viktiga anknytningen mellan dig och ditt barn stärks.

Spädbarnsmassage är alltså inte en behandling utan ett sätt att vara tillsammans.  


På BVC träffar du distriktssköterskorna:

  • Anne Hultin
  • Susanne Dahlström

BVC program

Innehållsansvarig: Anne Hultin
Uppdaterad av: Susanne Dahlström 2014-12-17 11:41

Kontakt