Barnavårdscentral

Gäspande bebis

Välkommen till Barnhälsovården på Lenhovda Vårdcentral!

Vi erbjuder föräldrar och barn

Hembesök hos alla nyfödda barn och nyblivna föräldrar.
Regelbundna hälso- och utvecklingsbesök med sjuksköterska/läkare.
Vaccinationer enl Socialstyrelsens program.
Spädbarnsmassage / Föräldrautbildningar.
Utbildning i Livräddande första hjälpen till barn.
Stödsamtal/rådgivning i föräldraskap.
Förmedlar kontakt med logoped/barnhälsovårdspsykolog/dietist vid  behov.
Vi samarbetar med områdets förskolor.
Närhet och nära samarbete med Mödrahälsovården.

Vaccinationer och vaccinens innehåll:
Pentavac
innehåller vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och haemofilus influenzae B. Ges vid 3 - 5 och 12 månader.
Prevenar innehåller vaccin mot pneumokocker. Ges vid 3 - 5 och 12 månader.
MMR-Vax Pro innehåller vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Ges vid 18 månader.
Tetravac innehåller vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Ges vid 5 ½ år. 

Innehållsansvarig: Catrin Holgersson
Uppdaterad av: Catrin Holgersson 2014-09-11 13:50

Mer information

Hos oss träffar du och ditt barn Ann Eriksson, distriktssköterska och May Olsson, distriktsläkare.

Alla besök hos oss på Barnhälsovården är tidsbokade.

Ni är alltid välkomna att höra av er för frågor eller för att boka en tid. Vi har en röstbrevlåda med telefonnummer 0474-694520. Lämna namn och telefonnummer så hör vi av oss!