• Skriv ut

Provtagningsanvisningar - blodprov

        Allmänt   Venprov   Kapillärprov  

 

        Allmänt

 • Patienten bör om möjligt sitta 15 minuter före provtagning. Kroppsläget påverkar fördelningen av vätska i kroppen och därmed många analysresultat.

 • Kontrollera patientens identitet före provtagningen.

 • Kontrollera om det finns speciella föreskrifter, t ex fasta, för beställda analyser och i så fall att patienten uppfyller dessa.
  Fasta (f-) innebär, om inget annat anges, att patienten ej ska ha ätit på minst 10 timmar (ibland längre) före provtagningen. Det går dock bra att dricka ett glas vatten. Fastande patienter får inte heller röka/snusa.

 • I enlighet med SOSFS 2009:29 finns speciella krav vid provtagning för transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar.

 • Tag venösa prov med så lite stas som möjligt (max en minut). Släpp stasen så fort blodet börjar rinna ner i röret. Muskelarbete (t ex handknytning) kan ge felaktiga analysresultat.

 • Tag aldrig prov från arm som mottager eller just mottagit infusion.
  Det blodprov som tas vid pågående infusion kan vara utspätt med infusionsvätskan i okontrollerad grad. Därför rekommenderas att infusion avbryts före provtagning.
  Hur länge man ska vänta med provtagning efter avstängd/avslutad infusion beror på vilken infusion som ges och vilka analyser som ska utföras, samt den enskilde patientens förmåga att omsätta infusionens innehåll.
  Följande riktlinjer bör följas:
  - Lipidinfusion (fettemulsion): All blodprovtagning bör undvikas upp till minst åtta timmar efter avslutad infusion då den mjölkiga plasman stör många analyser.
  - Kolhydrathaltig infusionslösning (glukos, invertos med mera): Provtagning för glukosanalys undviks i minst en timme efter avstängd infusion.
  - I övrigt bör en infusion vara avstängd i minst fem minuter innan blodprov kan tas.

 • Märk provtagningsrören före provtagning eller i direkt anslutning till provtagningen. Säkerställ att eventuella streckkoder är korrekt placerade på rören.

 • Ange datum och klockslag för provtagning på remissen/beställningen.

 • Cosmic-användare:
  Kapillär och arteriell provtagning måste anges i "provtagarens kommentar".
  Det är viktigt att exakt provtagningstid anges efter provtagningen.
  När man tagit ett rör för lite; ta ut provtagningsunderlaget, skriv vilket rör som saknas, sätt fast den ev. överblivna etiketten med ett gem vid provtagningsunderlaget som bifogas med rören.
   

        Venprov

 • Försäkra dig om att patientens hand är öppen och inte knuten vid provtagningen. Muskelarbete (t ex handknytning) kan ge felaktiga analysresultat.

 • Applicera eventuell stas med så lätt tryck som möjligt. Stasen får sitta åtdragen i högst en minut. Om stasen varit åtdragen längre än en minut ska den släppas och kan dras åt igen efter två minuter. Släpp stasen så fort blodet börjar komma ner i röret.

 • I Landstinget Kronoberg utförs som regel inte desinfektion inför provtagning men desinfektion ska utföras om patientens hud är synligt smutsig. Då tvättas och därefter desinfekteras huden.  Avvakta inverkningstid 0,5 - 2 minuter då huden får lufttorka. Detta är viktigt både när det gäller desinfektion, provkvalitet och hur det känns för patienten. 

 • Rekommenderad ordningsföljd när flera rör ska tas vid samma tillfälle:
  1. Koagulationsrör - ljusblå propp
  2. Serumrör med eller utan gel - gul eller röd propp
  3. Heparinrör med eller utan gel - mintgrön, mörkgrön eller grön propp
  4. EDTA - lila propp
  5. Glukos - grå propp
  6. Övriga rör
  Rör ordningsföljd lathund

 • Tillsatser i rören är anpassade för olika analyser/analysmetoder.

 • Fyll rören enligt rörleverantörens anvisningar, mängden tillsats är anpassad efter den mängd blod som röret ska fyllas med. Vanligtvis tillåts en avvikelse från fullt rör på maximalt 10%.

 • Rör med tillsats skall vändas (inte skakas) ca 10 ggr omedelbart efter det att röret fyllts. Använd gärna provtagningsvagga men vänd alltid rör med torr tillsats ett par gånger innan det läggs på vaggan. 

 • Kanylskydd (skydd mot stickskador) aktiveras direkt, så nära punktionsstället som möjligt, i samband med att kanylen dras ut.

 • När provtagningsset med slang (”vingkanyl”) används bör slangen först fyllas med blod innan rör för analys kan tas. Slangen fylls med hjälp av ett slaskrör. Om detta inte utförs kan det bli för liten mängd blod i första röret.

 • Blodprov ur venkateter: Den mängd blod som måste dras ur katetern, innan prov för analys kan tas, är helt beroende av den inneliggande kateterns volym. Generellt kan sägas att man bör aspirera och kasta en volym som är 2-3 ggr kateterns volym.

 • Förvara efter provtagningen rören stående i rumstemperatur tills de svalnat. Om blodet koagulerar i liggande rör fastnar koaglet i proppen. Undantag görs för SR-röret som ska ligga ner.

        Kapillärprov

 • Kapillärprovtagning för glukosanalys kan utföras av många inom vården, medan övrig kapillärprovtagning endast bör utföras av laboratoriepersonal eller annan speciellt utbildad personal.
 • Vid provtagning i mikrorör se ”Provtagningsanvisningar-mikrorör”.
   
   
 • Välj punktionsställe
  • Lång- eller ringfingret rekommenderas. 
  • Pekfingret undviks. Det behövs bland annat för pincettgreppet och dessutom har det ofta tjockare hud.
  • Tummen och lillfingret är olämpliga att sticka i eftersom tummen har puls och lillfingret är så tunt att punktion kan medföra risk för benskada. Dessutom delar dessa två fingrar senskida som går upp i underarmen
  • Undvik kapillärprovtagning vid dålig perifer cirkulation (till exempel på patient i chock), vid perifera ödem och på ställen där det nyss tagits prov.

 • När prov tas i fingret på barn under ett år används bladlansett med maximalt stickdjup på 1,0 mm.

 • Värm kalla händer. Patientens hand bör vara varm och avslappnad, för ett bra blodflöde.

 • EMLA fungerar ej som smärtlindring vid kapillärprovtagning.

 • I Landstinget Kronoberg utförs som regel inte desinfektion inför provtagning men desinfektion ska utföras om patientens hud är synligt smutsig. Då tvättas och därefter desinfekteras huden.  Avvakta inverkningstid 0,5 - 2 minuter då huden får lufttorka. Detta är viktigt både när det gäller desinfektion, provkvalitet och hur det känns för patienten.

 • Vid provtagning för glukosanalys måste huden alltid tvättas med vatten eller desinfekteras. Detta för att eventuella rester av socker på huden, till exempel från en frukt, inte ska förorsaka felaktiga glukosvärden. Huden måste vara torr vid punktion.

 • Vänd patientens handflata uppåt och pressa med tummen helt lätt från yttre fingerleden och upp mot fingerblomman.

 • Stick vid sidan av fingerblomman. Att välja rätt lansett.

 • Ta bort lansetten från fingret. Släpp greppets tryck direkt efter sticket så att blodet kan rinna till.

 • Torka bort första (eventuellt flera) droppen blod med en tork eftersom den/de kan innehålla en okänd mängd vävnadsvätska. Följ i förekommande fall anvisningar från leverantör till patientnära test.

 • Tryck lätt runt fingertoppen. Tryck och släpp efter. Upprepa tills du fått fram så mycket blod som du behöver. Du får inte trycka för hårt, dra eller mjölka. Det kan orsaka hemolys och leda till ökad mängd vävnadsvätska tillblandad i provet. Det kan i sin tur förorsaka felaktiga analysresultat.

 • Ta ditt prov så snabbt att blodet inte börjar koagulera. Blodflödet måste vara bra, stick på nytt ställe vid dåligt blodflöde.


  UPP

   

Innehållsansvarig: Katarina Skov-Poulsen
Uppdaterad av: Magnus Nilsson 2014-03-11 15:01

Mer information

Länk till Vårdhandboken,
nationella riktlinjer:

Blodprov - provtagning