• Skriv ut

S-Vancomycin

Enhet: Klinisk kemi och transfusionsmedicin Visa huvudet
Giltigt från: 2007-02-08
 
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben.

Medicinsk bakgrund
Vancomycin är ett antibiotikum som tillhör gruppen glykopeptider. Vancomycin bör förbehållas patienter med allvarliga infektioner orsakade av multiresistenta grampositiva bakterier eller patienter med överkänslighet mot andra antibakteriella medel. Kombination med aminoglykosider ökar risken för njur- och hörselskador.

Patientförberedelse
Prov bör tagas under andra behandlingsdagen omedelbart före nästa dos (dalvärde) och 1 timme efter avslutad infusion. Vanligtvis rekommenderas 2-3 koncentrationsbestämningar per vecka.

Remiss
Cambio COSMIC / REMISS KEMI
Analyserna beställs på ny remiss för varje provtagningstillfälle, dvs en remiss för ”prov före adm” och en remiss för ”prov efter adm”. Ange alltid provtagningstid.

Patientförberedelse
Prov bör tagas under andra behandlingsdagen omedelbart före nästa dos (dalvärde) och 1 timme efter avslutad infusion. Vanligtvis rekommenderas 2-3 koncentrations-bestämningar per vecka.

Provtagningsanvisningar
Serumrör utan gel. Centrifugeras inom 2 timmar. 
Avskiljt serum kan förvaras upp till 8 timmar i rumstemperatur,
2 dygn i kylskåp 2-8°C, vid längre förvaring frys vid -20°C.

Analysprincip
Analysen bygger på en så kallad PETINIA-teknik
(Particel Enhanced Turbidimetric Inhibition ImmunoAssay).

Terapeutiskt intervall
Dalvärdet bör inte överstiga 15 mg/L.
Prov taget 1 timme efter avslutad infusion bör inte överstiga
50 mg/L.
Den behandlande läkaren måste i sista hand bestämma vancomycinets lämpligaste terapeutiska intervall för varje patient.

Svarsrutiner

Analysen utförs i regel dygnet runt.

Bedömning
Elimination av vancomycin sker nästan enbart via njurarna. Halveringstiden hos patienter med normal njurfunktion är 5-11 timmar, men hos patienter utan fungerande njurar cirka 7,5 dagar. Ackumulation av vancomycin kan ge toxiska biverkningar. Risken ökar om vancomycin ges i kombination med aminoglykosider.

Ackrediterad analys: Nej


Uppdaterad av: Magnus Nilsson 2013-11-12 12:35