• Skriv ut

S-Vancomycin

Enhet: Klinisk kemi och transfusionsmedicin Visa huvudet
Giltigt från: 2007-02-08
 
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben.

Medicinsk bakgrund
Vancomycin är ett antibiotikum som tillhör gruppen glykopeptider. Vid behandling bör plasmakoncentrationen följas för att säkerställa att minsta hämmande koncentration (MIC) uppnåtts.

Remiss
Cambio COSMIC / REMISS KEMI
Analyserna beställs på ny remiss för varje provtagningstillfälle, dvs en remiss för ”prov före adm” och en remiss för ”prov efter adm”. Ange alltid provtagningstid.

Patientförberedelse
V.g. se medicinsk riktlinje Spädningsschema för intravenösa antibiotika mm:

http://intern.ltkronoberg.se/hem/HoS/HoS-personal/VardrutinerPM/Infektionssjukdomar1/Antibiotika---val-doser-och-profylaxrutiner/Spadningsschema-for-antibiotika-Landstinget-Kronoberg/#Vancimycin

Provtagningsanvisningar
Serumrör utan gel. Centrifugeras inom 2 timmar. 
Avskiljt serum kan förvaras upp till 8 timmar i rumstemperatur,
2 dygn i kylskåp 2-8°C, vid längre förvaring frys vid -20°C.

Analysprincip
Analysen bygger på en så kallad PETINIA-teknik
(Particel Enhanced Turbidimetric Inhibition ImmunoAssay).

Terapeutiskt intervall
15-20 mg/L

Svarsrutiner

Analysen utförs i regel dygnet runt.

Bedömning
För behandlingsrutiner och rekommendationer för uppföljning hänvisas till medicinsk riktlinje Spädningsschema för intravenösa antibiotika mm:

http://intern.ltkronoberg.se/hem/HoS/HoS-personal/VardrutinerPM/Infektionssjukdomar1/Antibiotika---val-doser-och-profylaxrutiner/Spadningsschema-for-antibiotika-Landstinget-Kronoberg/#Vancimycin

Ackrediterad analys: Nej


Uppdaterad av: Magnus Nilsson 2014-07-18 13:09