• Skriv ut

S-T3, fritt

Enhet: Klinisk kemi och transfusionsmedicin Visa huvudet
Giltigt från: 2011-11-30
 
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben.

Medicinsk bakgrund
I sköldkörteln bildas hormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Syntes och frisättning av tyreoideahormonerna stimuleras av TSH. Av allt cirkulerande T3 kommer normalt endast 10% direkt från sköldkörteln, resten bildas perifert ur T4. Då bildas även ”reverse T3” som saknar hormonell aktivitet. T3 är det tyreoideahormon som svarar för den biologiska effekten, som utövas via bindning till intranukleära receptorer, som i sin tur aktiverar specifika delar av genomet. Mer än 99,5 % av cirkulerande T3 är proteinbundet (c:a 80% till tyroxinbindande globulin, c:a 10% till prealbumin och c:a 10% till albumin). Det sker ett snabbt utbyte mellan fritt och bundet hormon. Det fria utövar hormonaktiviteten. T3 och T4 koncentrationerna korrelerar ofta väl, med undantag av vissa kliniska situationer som T3-toxikos och T4-behandling. T3 har en halveringstid i cirkulationen på c:a 1 dygn.

Remiss
Cambio COSMIC / REMISS KEMI

Patientförberedelse
Prov för kontroll av substitutionsbehandling (t ex Levaxin) bör tas 24 timmar efter senaste tablettintag. Vid påbörjad behandling eller vid dosändring bör kontroll av TSH och T4 utföras tidigast efter 6 veckor.

Provtagningsanvisningar
Serumrör med gel
Avskiljt serum kan förvaras 8 timmar i rumstemperatur 20-25°C,
48 timmar i kylskåp 2 – 8°C. Vid längre förvaring frys -20°C.

Analysprincip
Metoden är en kompetitiv immunoanalys med direkt kemiluminiscens-teknik.
 
Referensintervall
3,5-6,5 pmol/L  
 
Svarsrutiner
Analysen ingår ej i akutsortimentet.
Analysen utförs i regel alla vardagar.

Bedömning
Höga värden av fritt T3 ses tidigt vid hypertyreos medan koncentrationen kan vara normal länge vid hypotyreos, tack vare ökad omvandling från T4. Vid graviditet eller östrogentillförsel (t ex P-piller), då koncentrationen av TBG och total T3 är ökad, är koncentrationen av fritt T3 oförändrad. Låga värden ses sent vid hypotyreos samt vid svår allmänsjukdom pga. en minskad omvandling från T4.

Ackrediterad analys: Ja


Uppdaterad av: Catarina Cado 2012-03-25 16:26